Trang chủ » Hỏi đáp » giải thể chi nhánh công ty.

giải thể chi nhánh công ty.

 

 

Hỏi:

Công ty A có trụ sở tại Hải Phòng và có một chi nhánh tại Hà Nội.Do kết quả hoạt động kinh doanh không hiệu quả nên công ty A muốn giải thể chi nhánh tại Hà Nội. Thủ tục giải thể chi nhánh của công ty A tại Hà Nội như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Điều 29 NĐ 139/2007/NĐ- CP ngày 05/9/2007.

Thứ nhất, về thẩm quyền ra quyết định giải thể chi nhánh.:

Về mặt pháp lý, chi nhánh tại Hà Nội là đơn vị phụ thuộc của công ty A. Do đó, chi nhánh giải thể theo quyết định của chính công ty đó.Trường hợp của công ty A, thẩm quyền giải thể thuộc về Hội đồng quản trị công ty.

Thứ hai, Hồ sơ giải thể chi nhánh, bao gồm:

+ Quyết định của Hội đồng quản trị công ty về giải thể chi nhánh;

+ Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

+ Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

+ Giấy đăng kí hoạt động của chi nhánh;

+ Con dấu, giấy chứng nhận đăng kí mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng kí mã số thuế của chi nhánh doanh nghiệp;

+ Số hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;

Thứ ba, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ giải thể, cơ quan đăng kí kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền thông báo với cơ quan thuế và cơ quan công an về việc giải thể chi nhánh doanh nghiệp. Đồng thời xóa tên chi nhánh trong sổ đăng kí hoạt động chi nhánh, nếu cơ quan thuế, cơ quan công an không có yêu cầu khác.

cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Văn phòng Luật sư Quang Dũng và cộng sự.

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Luật sư Quang Dũng và cộng sự.

Số 8 Chợ Tre, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Điện thoại liên hệ: 0983230137.