Trang chủ » Hỏi đáp » Kiến thức pháp luật » Kiến thức pháp luật » Lao động » Bị sa thải, tôi có được nhận lại sổ bảo hiểm xã hội hay không?

Bị sa thải, tôi có được nhận lại sổ bảo hiểm xã hội hay không?

Hỏi: Năm 2015 tôi có làm việc cho một công ty may. Tháng 1 năm 2017, tôi bị công ty sa thải vì đã nghỉ không phép quá nhiều. Nhưng đến bây giờ là tháng 1 năm 2018, tôi vẫn chưa nhận lại sổ bảo hiểm xã hội. Vậy tôi có quyền được nhận lại sổ bảo hiểm xã hội không? Mong luật sư giải đáp giúp tôi.

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Văn phòng Luật sư Quang Dũng và cộng sự. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012 thì trong trường hợp bạn bị sa thải, doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ như sau:

“1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

  1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
  2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
  3. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

Theo đó, bạn sẽ được trả lương những ngày bạn đã làm việc, đồng thời người sử dụng lao động phải hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động. Như vậy, bạn có quyền được trả lại sô bảo hiểm xã hội, bạn cần liên lạc với công ty cũ để tiến hành nhận lại sổ bảo hiểm xã hội.

Trên đây là phần tư vấn của Văn phòng luật sư Quang Dũng và cộng sự. Nếu bạn còn có thắc mắc gì hãy liên hệ tới địa chỉ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG DŨNG VÀ CỘNG SỰ:

SỐ 8 CHỢ TRE – ĐÔNG NGÀN – TỪ SƠN – BẮC NINH

SĐT: 0983230137.