Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Dân sự »

Dân sự

Quy định chung về ly hôn.

Quy định chung về ly hôn.

Quy định chung về ly hôn. 1.Quyền yêu cầu Toà án giải quyết việc ly hôn: Theo quy định của pháp luật thì ly hôn là việc chấm dứt quan hệ hôn nhân do...