Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Dân sự »

Dân sự

Quy định của pháp luật về Thừa Kế

Quy định của pháp luật về Thừa Kế

Pháp luật Việt Nam quy định chung về thừa kế gồm những nội dung chính sau: 1. Quy định về người để lại di sản: Điều 631 Bộ luật Dân sự:  cá nhân có...