Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Doanh nghiệp »

Doanh nghiệp

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Nghị định 78/2015/NĐ – CP quy định về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh như sau: “Điều 77. Chấm dứt hoạt...