Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Doanh nghiệp »

Doanh nghiệp

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh lữ hành...

Thủ Tục Chia Công ty cổ phần

Thủ Tục Chia Công ty cổ phần

Anh Nguyễn Văn V: " Tôi đang quản lý và điều hành công ty cổ phần SHJ, do việc làm ăn không thuận lợi nên các thành viên công ty muốn chia công ty. Vậy Luật sư...