Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Hành chính »

Hành chính

Được phép bắt người khi nào

Được phép bắt người khi nào

Được phép bắt người khi nào? Bắt người là một biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự được áp dụng đối với bị can, bị cáo, người đang bị...

Trình tự, thủ tục khám xét chỗ ở

Trình tự, thủ tục khám xét chỗ ở

Trình tự, thủ tục khám xét chỗ ở * Căn cứ Về biện pháp khám xét chỗ ở, theo quy định tại khoản 1 Điều 140 Bộ luật Tố tụng hình sự, biện pháp...