Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Kinh tế »

Kinh tế

Thủ Tục Chia Công ty cổ phần

Thủ Tục Chia Công ty cổ phần

Anh Nguyễn Văn V: " Tôi đang quản lý và điều hành công ty cổ phần SHJ, do việc làm ăn không thuận lợi nên các thành viên công ty muốn chia công ty. Vậy Luật sư...

Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại một cách độc lập đối với các chủ thể sở hữu công ty...

Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp

Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp

"Anh Hoàng Văn Phúc, Giám đốc công ty TNH Thiên Sơn Phúc có gửi câu hỏi đên Văn phòng Luật Sư Quang Dũng và cộng sự: Công ty tôi muốn chuyển sang công ty Cổ...