Trang chủ » Kiến thức pháp luật »

Kiến thức pháp luật

Quy định chung về ly hôn.

Quy định chung về ly hôn.

Quy định chung về ly hôn. 1.Quyền yêu cầu Toà án giải quyết việc ly hôn: Theo quy định của pháp luật thì ly hôn là việc chấm dứt quan hệ hôn nhân do...