Trang chủ » Pháp luật và cuộc sống »

Pháp luật và cuộc sống

Được phép bắt người khi nào

Được phép bắt người khi nào

Được phép bắt người khi nào? Bắt người là một biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự được áp dụng đối với bị can, bị cáo, người đang bị...

Thu thập chứng cứ sao cho đúng?

Thu thập chứng cứ sao cho đúng?

Có ý kiến bảo chứng cứ tòa đang giữ thì thẩm phán cứ vào kho lưu trữ thu thập nhưng ý kiến khác nói phải được thể hiện bằng quyết...