Trang chủ » Pháp luật và cuộc sống »

Pháp luật và cuộc sống

Hồ sơ, thủ tục hưởng lương hưu.

Hồ sơ, thủ tục hưởng lương hưu.

Hỏi: Bố tôi là cán bộ công chức, đã đủ tuổi về hưu ( 60 tuổi). Đề nghị Luật tư vấn cho tôi về các thủ tục hồ sơ cần thiết để hưởng lương hưu,...

Được phép bắt người khi nào

Được phép bắt người khi nào

Được phép bắt người khi nào? Bắt người là một biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự được áp dụng đối với bị can, bị cáo, người đang bị...

Thu thập chứng cứ sao cho đúng?

Thu thập chứng cứ sao cho đúng?

Có ý kiến bảo chứng cứ tòa đang giữ thì thẩm phán cứ vào kho lưu trữ thu thập nhưng ý kiến khác nói phải được thể hiện bằng quyết...