Trang chủ » Uncategorized »

Uncategorized

Hỏi – Đáp

Hỏi – Đáp

Tình huống: Công ty A đại diện người bán, có tranh chấp về độ đạm bột cá, gửi mẫu kiểm chứng đến trung tâm đo lường chất lượng 3 TP. HCM. Ban đầu...