Trang chủ » Uncategorized »

Uncategorized

Hỏi – Đáp

Hỏi – Đáp

Tình huống: Công ty A đại diện người bán, có tranh chấp về độ đạm bột cá, gửi mẫu kiểm chứng đến trung tâm đo lường chất lượng 3 TP. HCM. Ban đầu...

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

  Bạn Phạm Hưng trú tại Hải Dương gửi câu hỏi đến Văn phòng luật sư Quang Dũng và Cộng sự như sau:   Tôi sinh ra tại Việt Nam, hiện đang mang...