Trang chủ » Văn bản pháp luật »

Văn bản pháp luật

Điều kiện được hưởng án treo.

Điều kiện được hưởng án treo.

Hỏi: Bạn Quang Thành trú tại Thành phố Bắc Ninh gửi câu hỏi cho Văn phòng Luật sư Quang Dũng và Cộng sự như sau: “Con tôi sắp bị tòa án đưa ra xét xử....