Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Doanh nghiệp » Kiến thức pháp luật » Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

cham-dut-hoat-dong-ho-kinh-doanh

Nghị định 78/2015/NĐ – CP quy định về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh như sau:

Điều 77. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.”

Do đó, khi tiến  hành thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, cần thực hiện tại 02 cơ quan:

1.Tại Cơ Quan Thuế: Thông báo chấm dứt hoạt động (thời gian kéo dài 30-60 ngày)

Hồ sơ:

-Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

-Thông báo chấm dứt hoạt động;

-Văn bản đề nghị xác nhận không nợ thuế;

-Đơn xin hủy hoá đơn (nếu có sử dụng hoá đơn).

2.Tại Phòng Tài chính – kế hoạch (Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện): Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Hồ sơ:

-Kết quả xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế;

-Giấy phép ĐKKD;

-Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (theo mẫu tại Phụ lục III- 5 của Thông tư 20/2015/TT – BKHĐT).

Trên đây là phần tư vấn của Văn phòng luật sư Quang Dũng và cộng sư. Nếu bạn còn có thắc mắc gì thãy liên hệ tới địa chỉ:
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG DŨNG VÀ CỘNG SỰ:
SỐ 8 CHỢ TRE – ĐÔNG NGÀN – TỪ SƠN – BẮC NINH
SĐT: 0983230137.