Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Doanh nghiệp » Kiến thức pháp luật » Điều kiện, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh karaoke

Điều kiện, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh karaoke

Điều kiện, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh karaoke

giay-phep-karaoke

I.Điều kiện kinh doanh karaoke

  1. Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng, chống cháy nổ;
  2. Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn bộ phòng;
  3. Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  4. Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tin ngưỡng, di tích lịch sử – văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200 m trở lên
  5. Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

II.Thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke

1.Thành phần hồ sơ

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh số phòng, diện tích từng phòng;

b) Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2.Nộp hồ sơ

Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp cấp giấy phép kinh doanh

  1. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp có trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.