Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Lao động » Các loại hợp đồng lao động

Các loại hợp đồng lao động

Bạn Vũ Thanh H ở Tiên Du, Bắc Ninh có gửi câu hỏi tới Văn phòng Luật sư Quang Dũng và cộng sự, như sau: ” Thưa Luật sư, theo quy định của pháp luật Việt Nam thì khi ký kết hợp đồng lao động gồm có bao nhiêu  loại hợp đồng lao động? Quy định của pháp luật về các loại hợp đồng lao động đó như thế nào?“.
Trả lời:
Căn cứ vào Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012 thì hợp đồng lao động gồm 3 loại là: Hợp đồng không xác định thời hạn; Hợp đồng xác định thời hạn; Hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
Thứ nhất, đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên ( người lao động và người sử dụng lao động)  không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng
Thứ hai, hợp đồng lao động xác định thời hạn. Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
Thứ ba, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
Khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định khi hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết thời hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết thì hợp đồng lao động xác định thời hạn trở thành hợp đồng không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết là hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.
Trong trường hợp hai bên ký kết  hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Trên đây là phần tư vấn của Văn phòng Luật sư Quang Dũng và cộng sự. Để được tư vấn chi tiết và cụ thể hãy liên hệ với chúng tôi.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG DŨNG VÀ CỘNG SỰ
Địa chỉ: Số 8 Chợ Tre, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Email: Luatsuquangdung@gmail.com
Số điện thoại liên hệ: 0983.230.137
Website: Luatsuquangdung.com