Trang chủ » Hỏi đáp » Kiến thức pháp luật » Kiến thức pháp luật » Lao động » Hết hạn hợp đồng lao động mà tiếp tục làm việc có được trả lương hay không?

Hết hạn hợp đồng lao động mà tiếp tục làm việc có được trả lương hay không?

Hỏi: Tôi là công nhân của công ty may Đài tư. Lúc bắt đầu vào làm việc tôi có kí hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm. Hôm nay, tôi nhận ra rằng tôi đã làm việc tại công ty được 1 năm và 3 tuần. Tôi làm việc quá thời hạn hợp đồng như vậy thì có được trả lương hay không?

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Văn phòng Luật sư Quang Dũng và cộng sự. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Điều 22. Bộ luật lao động quy định về loại hợp đồng lao động như sau:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2.Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.”

Anh (chị) đã hết hạn hợp đồng lao động với công ty được khoảng ba tuần nhưng anh (chị) vẫn tiếp tục làm việc cho công ty. Trong trường hợp này, nếu trong thời hạn 30 ngày, công ty tiến hành thỏa thuận kí kết hợp đồng mới với anh (chị) thì thời hạn hợp đồng mới được tính từ thời điểm hợp đồng cũ hết hạn. Nếu công ty không tiến hành thỏa thuận đàm phán về ký kết hợp đồng lao động mới với chị thì hợp đồng lao động mà trước đây chị ký đương nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Vì thế, chị vẫn được trả lương theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng và theo đúng quy định của pháp luật.