Trang chủ » Hỏi đáp » Uncategorized » Hỏi – Đáp

Hỏi – Đáp

Tình huống:

Công ty A đại diện người bán, có tranh chấp về độ đạm bột cá, gửi mẫu kiểm chứng đến trung tâm đo lường chất lượng 3 TP. HCM. Ban đầu cả hai bên đều không đưa ra phương pháp thử, chỉ nhờ Trung tâm 3 thử theo TCVN, hợp đồng không ghi phương pháp thử cụ thể, mà có ghi mẫu được gửi đến Trung tâm 3 kiểm nghiệm làm cơ sở thanh toán cuối cùng nếu xảy ra tranh chấp.

Hỏi:

+ Kết quả kiểm chứng của Trung tâm 3 có giá trị pháp lý không? Trong khi đó bên mua không chấp nhận phương pháp thử của 3 Trung tâm 3 và yêu cầu Trung tâm 3 kiểm tra theo phương pháp của họ đưa ra. Yêu cầu trên có hợp pháp không?

Biết:

  • Hợp đồng ghi độ đạm là 55+ (-) 1 ( tức độ đạm 54,56 là đạt).
  • Kiểm tra độ đạm được 54.5
  • Nhưng bên mua chỉ đồng ý trả độ đạm 54 ( giá hàng chênh lệch là 205 đồng/ độ đạm).
  • Nếu đưa ra trọng tài kinh tế, bên bán có lỗi không? 

Trả lời:

Nếu các bên thỏa thuận chọn trung tâm 3 là tổ chức được kiểm nghiệm và kết quả do trung tâm 3 đưa ra là cơ sở để thanh toán cuối cùng nếu xảy ra tranh chấp mà không có điều khoản quy định cụ thể về phương pháp thử thì kết quả do trung tâm 3 đưa ra có giá trị pháp lý đối với cả hai bên.

Nếu bên mua không đồng ý với phương pháp thử của trung tâm 3 và đưa ra thử theo phương pháp thử của họ phải có căn cứ chứng minh là phép thử của trung tâm 3 không chính xác căn cứ theo tài liệu khoa học và kĩ thuật mà họ có. Căn cứ theo biên bản làm việc giữa hai bên, trung tâm 3 có thể chấp nhận và không chấp nhận phương pháp thử do người mua đưa ra. Nếu trung tâm 3 chấp nhận phương pháp thử do người mua đưa ra thì người bán có thể yêu cầu trung tâm 3 trả lời bằng văn bản căn cứ, lý do chấp nhận phương pháp thử đó. Nếu không đồng ý với kết quả do trung tâm 3 đưa ra do chấp nhận phương pháp thử của người mua đưa ra thì người bán có quyền khiếu nại kết quả của trung tâm 3 hoặc thuê một tổ chức khác có chức năng thẩm định để thử lại ( tự lo chi phí) để chứng minh.

Việc chọn cơ quan để giải quyết tranh chấp là căn cứ theo thỏa thuận được quy định trong hợp đồng. Nếu hai bên đồng ý lựa chọn trọng tài thì trọng tài sẽ là cơ quan để giải quyết tranh chấp. Các bên cần lưu ý chỉ định đúng tên của tổ chức trọng tài mà mình lựa chọn nếu không muốn thỏa thuận trọng tài bị vô hiệu. Nếu không chọn tổ chức trọng tài thì cơ quan giải quyết tranh chấp sẽ là tòa án nới nguyên đơn hoặc bị đơn có trụ sở.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG DŨNG VÀ CỘNG SỰ.

SỐ 8 – CHỢ TRE – ĐÔNG NGÀN – TỪ SƠN – BẮC NINH

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: 0983 230 137.