Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Hôn nhân gia đình » Kết hôn có yếu tố nước ngoài

Kết hôn có yếu tố nước ngoài

Xin chào Luật Sư: Tôi là Hà Thu Hồng, sinh năm 1992, ở Huyện Tiên Du, Bắc Ninh, tôi muốn kết hôn với anh Lee Jun Suk người Hàn Quốc.Vậy tôi cho tôi hỏi cơ quan nào có thẩm quyền?Hồ sơ và thủ tục như thế nào?

Văn phòng luật sư Quang Dũng và cộng tư vấn cho bạn như sau:

Trước tiên bạn và anh Lee Jun Suk phải tuân thủ đúng và đủ các điều kiện kết hôn của nước mình có nghĩa là hai bạn muốn kết hôn tại các cơ quan có thẩm quyền của người Việt Nam thì anh Lee Jun Suk (là người nước ngoài) còn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam về các điều kiện kết hôn quy định tại Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình quy định về Điều kiện kết hôn thì anh Lee Jun Suk phải đủ 20 tuổi trở lên, và bạn đủ 18 tuổi trở lên. Ở đây bạn không nói anh Lee Jun Suk bao nhiêu tuổi?Còn bạn đã đủ điều kiện kết hôn về độ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật.

Theo như bạn nói thì việc kết hôn của hai người là tự nguyện, cả hai người đều đủ điều kiện về năng lực hành vi dân sự, đồng thời việc kết hôn của hai người không thuộc vào một trong các trường hợp cấm kết hôn được quy định tại điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 5 của Luật này.

Như vậy, giả sử anh Lee Jun Suk đủ 20 tuổi trở lên thì hai bạn đã đủ điều kiện để kết hôn theo luật định.

Thứ hai,bạn hỏi về thẩm quyền đăng kí kết hôn.Căn cứ vào Điều 19 Nghị định 126/2014/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình thì việc đăng ký kết hôn giữa người Việt Nam với người nước ngoài có thể được thực hiện tại Việt Nam hoặc tại Đại sứ quán, lãnh sự quán tại nước tiếp nhận cư trú của công dân Việt Nam với người nước ngoài cư trú tại nước đó. TRường hợp của bạn thì Uỷ ban nhân dân Tirng Băc Ninh sẽ có thẩm quyền đăng kí kết hôn cho 2 bạn.

Thứ ba, bạn có hỏi về hồ sơ đăng kí kết hôn.Vì sự khác biệt giữa hai đất nước nên quy định về hồ sơ đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài giữa hai người hoàn toàn không giống nhau.Căn cứ vào Điều 20 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình thì hồ sơ của mỗi bạn được quy định cụ thể như sau:

 • Đối với công dân Việt Nam(tức là bạn) thì hồ sơ gồm có:
  1. Tờ khai đăng ký kết hôn.
  2. Giấy xác nhận tình về tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng (tính đến ngày nhận đơn).
  3. Giấy xác nhận của Cơ quan y tế có thẩm quyền (không quá 6 tháng tính đến ngày nhận đơn) xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
  4. Bản sao công chứng CMND.
  5. Bản sao công chứng sổ hộ khẩu.
  6. Lý lịch cá nhân.
 • Đối với công dân ngoại quốc là anh Lee Jun Suk, hồ sơ gồm:
  1. Giấy xác nhận tình về tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng (tính đến ngày nhận đơn).
  2. Giấy xác nhận của Cơ quan y tế có thẩm quyền (không quá 6 tháng tính đến ngày nhận đơn) xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
  3. Thẻ thường trú, tạm trú hoặc  giấy xác nhận tạm trú ở VN.
  4. Hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú.

Cuối cùng, là về trình tự thủ tục đăng kí kết hôn.Theo quy định tại Điều 21 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì hồ sơ đăng kí kết hôn của bạn do bạn hoặc anh Lee Jun Suk nộp trực tiếp tại  Sở tư pháp tỉnh Bắc Ninh.

Thời hạn giải quyết việc đăng kí kết hôn tại Việt Nam là không quá 25 ngày kể từ ngày Sở tư pháp nhận đủ hồ sơ và lệ phí.(Khoản 1 Điều 22 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.) (không kể trường hợp hồ sơ phải điều tra xác minh).

Khi nộp phải có 02 bên kết hôn đi nộp, trường hợp chỉ có một bên đi nộp thì bên vắng mặt phải là người đang cư trú ở nước ngoài và có giầy ủy quyền hợp lệ. Sau 20 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ  Sở Tư Pháp sẽ có thư mời 02 bên lên phỏng vấn. Khi đi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn phải có đầy đủ 02 bên, đem theo CMND, Passport, Visa để ký tên nhận.

Trên đây là phần tư vấn của Văn phòng Luật sư Quang Dũng và cộng sự cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc gì hoặc cần tư vấn thêm thì xin liên hệ tới:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG DŨNG và CỘNG SỰ

SỐ 8 CHỢ TRE, PHƯỜNG ĐÔNG NGÀN, THỊ XÃ TỪ SƠN,  BẮC NINH.

                                                     Trân trọng!