Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Dân sự » Kiến thức pháp luật » Di chúc không chia thừa kế cho vợ thì người vợ có được hưởng thừa kế hay không?

Di chúc không chia thừa kế cho vợ thì người vợ có được hưởng thừa kế hay không?

Hỏi: Cha tôi có 4 người con, tôi, Hoàng, Duy, Huyền. Trong đó, Duy và Hoàng là con của vợ cũ, tôi và Huyền là con của người vợ hợp pháp bây giờ. Cha tôi mất để lại di chúc chia tài sản cho cả 4 người con nhưng tất cả tài sản được chia lại không có phần của mẹ tôi. Vậy đề nghị Luật sư tư vấn, mẹ tôi có được hưởng thừa kế không?

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Văn phòng Luật sư Quang Dũng và cộng sự. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Điều 644, bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc như sau:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

  1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó: a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.
  2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này”.

Như vậy, theo quy định trên, mặc dù mẹ bạn không được bố bạn cho hưởng di sản nhưng vẫn đương nhiên được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật trừ trường hợp mẹ bạn từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc mẹ bạn thuộc trường hợp những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật Dân sự năm 2015.