Trang chủ » Văn bản pháp luật » Hình sự và tố tụng » Hỏi đáp » Kiến thức pháp luật » Mười lăm tuổi có phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích???

Mười lăm tuổi có phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích???

Hỏi: Ngày 3/12/2017 con trai tôi tên Cường có mâu thuẫn với bạn học cùng lớp tên Bách, trong lúc tức giận nó cầm một viên gạch ném vào đầu Bách. Bách bị thương  phải nằm viện 1 tuần , kết luận giám định thương tật 30%. Vậy con trai tôi có phải chịu trách nhiệm hình sự không? Con trai tôi sinh năm 2003. Đề nghị Luật sư tư vấn.

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Văn phòng Luật sư Quang Dũng và cộng sự. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Điều 12. Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự như sau:

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.”

Điều 8. Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về khái niệm tội phạm như sau:

3. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.”

Điều 104. Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác như sau:

Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

  • a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;
  • b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;
  • c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;
  • d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
  • đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
  • e) Có tổ chức;
  • g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì  lý do công vụ của nạn nhân.

Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Con trai anh/chị hiện nay mới gần 15 tuổi. Chính vì vậy con trai anh/chị chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiệm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Với mức thương tật là 30% thì loại tội phạm được xác định theo quy định của điều 104 bộ luật hình sự được xác định là tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng. Vì vậy, con trai anh/chị không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của bộ luật hình sự năm 1999. Tuy nhiên, nếu hành vi này xảy ra từ thời điểm 1/1/2018 trở đi thì theo quy định của bộ luật hình sự mới, con trai anh/chị sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.