Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Doanh nghiệp » Kiến thức pháp luật » Kinh tế » Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại một cách độc lập đối với các chủ thể sở hữu công ty cổ phần. Vốn của công ty sẽ được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia từ các nhà đầu tư thuộc tất cả các thành phần kinh tế. Tuy vậy để công ty cổ phần có thể hoạt động được, bạn cần tiến hành thực hiện các thủ tục thành lập công ty cổ phần cần thiết.
Dưới đây sẽ là trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần.
Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 78/2015  ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp thì trình tự, thủ tục thành lập Công ty Cổ phần như sau

Thứ nhất, Hồ sơ bao gồm:
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
2- Dự thảo điều lệ công ty cổ phần  (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập) (mẫu tham khảo);
3- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (mẫu quy định);
4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:
4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
4.2-  Nếu cổ đông sáng lập công ty cổ phần là tổ chức:
– Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
– Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng. (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp).
5- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định Danh sách một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định;
6- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;
7- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
8- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Thứ hai, Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ

-Thứ ba, thời hạn trả kết quả thành lập công ty cổ phần: 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận hoặc Thông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).

Hãy liên hệ tới VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG DŨNG VÀ CỘNG SỰ để được hoàn thiện toàn bộ hồ sơ và thực hiện các thủ tục thành lập công ty nhanh nhất. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn tốt nhất trước khi thành lập công ty cổ phần.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG DŨNG VÀ CỘNG SỰ

Địa chỉ: Số 8 Chợ Tre, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Số điện thoại liên hệ: 0983.230.137

Email: Luatsuquangdung@gmail.com

Website: Luatsuquangdung.com