Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Doanh nghiệp » Kiến thức pháp luật » Kinh tế » Thủ Tục Chia Công ty cổ phần

Thủ Tục Chia Công ty cổ phần

Anh Nguyễn Văn V: ” Tôi đang quản lý và điều hành công ty cổ phần SHJ, do việc làm ăn không thuận lợi nên các thành viên công ty muốn chia công ty. Vậy Luật sư cho tôi hỏi thủ tục chia công ty Cổ phần được thực hiện theo pháp luật Việt Nam là như thế nào?“.

Tư vấn:
Thứ nhất, phía công ty phải chuẩn bị hồ sơ để chia công ty đầy đủ.
Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Khoản 1 Điều 24 Nghị Định 78/2015/NĐ-CP  về đăng kí doanh nghiệp ngày 14 tháng 9 năm 2015 thì hồ sơ chia Công ty cổ phần gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách cổ đông sáng lập được chia
 • Quyết định bằng văn bản về  chia công ty của công ty bị chia theo quy định tại Điều 192 Luật Doanh nghiệp
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty
 • Bản sao hợp lệ ( có công chứng) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia.
 • Danh sách cổ đông sáng lập
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu,…
  Thứ hai, tiến hành  các thủ tục chia công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
   Trên đây là phần tư vấn của Văn phòng Luật sư Quang Dũng và Cộng sự, để được Luật sư hướng dẫn cụ thể hơn hãy liên hệ tới:
  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG DŨNG VÀ CỘNG SỰ
  Địa chỉ: Số 8 Chợ Tre, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
  ĐT: 0983.230.137
  Email: Luatsuquangdung@gmail.com
  Website: Luatsuquangdung.com