Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Kinh tế » Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp

Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp

“Anh Hoàng Văn Phúc, Giám đốc công ty TNH Thiên Sơn Phúc có gửi câu hỏi đên Văn phòng Luật Sư Quang Dũng và cộng sự: Công ty tôi muốn chuyển sang công ty Cổ phần thì cần làm thủ tục như thế nào? Thưa Luật sư.”

Văn phòng Luật sư Quang Dũng và cộng sự xin trả lời bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 154 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định 43/2010/NĐ – CP quy định về đăng kí doanh nghiệp. Công ty TNHH có thể chuyển đổi sang công ty Cổ phần. Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH sang công ty Cổ phần được quy định như sau:

  • Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty thông qua quyết định chuyển đổi và điều lệ công ty chuyển đổi.
  • Quyết định chuyển đổi phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ, trụ sở chính của công ty được chuyển đổi; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi.
  • Quyết định chuyển đổi phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.
  • Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH sang công ty Cổ phần nộp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty đặt trụ sở. Hồ sơ bao gồm:
  1. Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;
  2. Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty;
  3. Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi.

Danh sách cổ đông sáng lập hoặc cổ đông phổ thông và các giấy tờ đăng kí kinh doanh của công ty cổ phần theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Dự thảo điều lệ công ty chuyển đổi, danh sách cổ đông, bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cổ đông là cá nhân, bản sao giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, hoặc quyết định thành lập của cổ đông là tổ chức, văn bản xác nhận vốn pháp định nếu pháp luật quy định phải có vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề của giám đốc hoặc tổng giám đốc và cá nhân đối với công ty ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.).

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư. Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi, công ty phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty được chuyển đổi.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG DŨNG VÀ CỘNG SỰ.

SỐ 8 CHỢ TRE – ĐÔNG NGÀN – TỪ SƠN – BẮC NINH.

SĐT: 0983230137.

EMAIL: luatsuquangdung@gmail.com