Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Doanh nghiệp » Kiến thức pháp luật » Vấn đề có yếu tố nước ngoài » Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài.

Căn cứ pháp lý:

– Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Việc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài thực hiện theo quy trình sau:

 • a) Cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
 • b) Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục;
 • c) Cấp Giấy phép hoạt động giáo dục.

Trình tự thực hiện:

 1. Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ xin thành lập trung tâm tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Sở GD&ĐT;
 2. Sở GD&ĐT thẩm định hồ sơ, tập hợp các ý kiến của các Sở, Ban, Ngành hữu quan; hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu cần);
 3. Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành hữu quan của Thành phố để tổ chức đoàn kiểm tra thẩm định liên ngành Thành phố;
 4. Sở GD&ĐT tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu;
 5. Sở GD&ĐT trình UBND Thành phố xem xét, ra Quyết định;
 6. Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định cho phép thành lập.

Hồ sơ thành lập:

*Thành phần hồ sơ:

 1. Văn bản đề nghị cho phép thành lập trung tâm;
 2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;
 3. Đề án chi tiết thành lập trung tâm, trong đó xác định rõ:

– Tên gọi của trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; phạm vi hoạt động giáo dục; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành;

– Dự kiến kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của trung tâm trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình giáo dục; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định;

 1. Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của UBND Thành phố đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định;
 2. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất;
 3. Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định.

*Số lượng hồ sơ

06 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ chính, dấu đỏ).

Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong đó:

– Tại Sở GD&ĐT Hà Nội: 28 ngày

– Tại UBND Thành phố: 07 ngày

Trên đây là những quy định về trình tự thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên trước khi thực hiện thủ tục này, nhà đầu tư nước ngoài cần phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định của luật đầu tư và sau khi thành lập, trung tâm đã thành lập cần phải thực hiện thủ tục cấp phép đào tạo. Để được thông tin chi tiết hơn nữa, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp!