Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Dân sự » Trình tự thủ tục tuyên bố một người mất tích.

Trình tự thủ tục tuyên bố một người mất tích.

Bạn Quang Anh có gửi câu hỏi tới Văn phòng Luật sư Quang Dũng và cộng sự như sau:

Nhờ Luật sư Quang Dũng và cộng sự cho biết, một người bỏ nhà đi từ ngày 20 tháng 9 năm 2012 đến nay chưa rõ tôn tích. Đó cũng là tin tức cuối cùng gia đình, mọi người biết về người đó.Mặc dù đã nhờ báo đài, thông tin truyền thông tìm kiếm nhưng vẫn không biết người đó còn sống hay mất., Bây giờ người thân muốn làm thủ tục tuyên bố người đó mất tích thì trình tự thủ tục như thế nào?Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?Và thời gian giải quyết là bao lâu?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về tuyên bố một người mất tích thì “khi một người biệt tích hai năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếmtheo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích. Thời hạn hai năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó,…”

Đối chiếu điều luật với trường hợp trên thì gia đình, người thân của người bỏ nhà đi có quyền gửi đơn lên Tòa án, yêu cầu Tòa án tuyên bố người bỏ nhà đi là mất tích.

Về trình tự, thủ tục tuyên bố một người mất tích thì căn cứ vào các Điều 330, 331,332 Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung năm 2011 quy định cụ thể như sau:

Thứ nhất, Khi người có quyền, lợi ích liên quan yêu cầu Toàn án tuyên bố một người mất tích, người đó phải nộp đơn yêu cầu Tòa án giải quyết với nội dung như sau:(Khoản 2 điều 330 Bộ luật Tố tụng dân sự)

  • Ngày, tháng, năm viết đơn;
  • Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết đơn;
  • Tên, địa chỉ của người yêu cầu, những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết;
  • Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết vụ việc dân sự đó;
  • Tên, địa chỉ của những người có liên quan;
  • Các thông tin khác mà người yêu cầu thấy cần thiết phải cung cấp.

Kèm theo đơn là các chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố là mất tích  đã biệt tích hai năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết và chứng minh người yêu cầu đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm.(khoản 3 điều 330 BLTTDS)

Thứ hai. Tòa án sẽ xem xét đơn và thụ lý vụ án; trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý, Tòa án sẽ ra quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trên các phương tiện thông tin đại chúng( thông báo 4 tháng kể từ ngày thông báo đầu tiên).

Sau 15 ngày, kể từ ngày hết hạn công bố thông báo, Tòa án sẽ mở phiên họp xét yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Tòa án có thể chấp nhận đơn hoặc bác đơn yêu cầu.

  • Nếu Tòa án chấp nhận đơn thì Tòa án ra quyết định tuyên bố mất tích, trường hợp có yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người bị tuyên bố  mất tích đó và được chấp nhận thì trong quyết định của Tòa án còn phải áp dụng quản lý tài sản của người đó theo quy định của Bộ luật dân sự.

Trong trường hợp sau này khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì người đó, hoặc người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích.

Trên đây là phần tư vấn của Văn phòng luật sư Quang Dũng và cộng sư.Bạn còn có thắc mắc gì thãy liên hệ tới địa chỉ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG DŨNG VÀ CỘNG SỰ:

SỐ 8 CHỢ TRE – ĐÔNG NGÀN – TỪ SƠN – BẮC NINH.

SĐT: 0983230137.