Trang chủ » Kiến thức pháp luật » Doanh nghiệp » Vốn pháp định khi kinh doanh bất động sản.

Vốn pháp định khi kinh doanh bất động sản.

Doanh nghiệp kinh doanh nghành nghề về bất động sản có yêu cầu vốn pháp định không?

kinh-doanh-bds
Khi thành lập doanh nghiệp sẽ có hai loại vốn là vốn điều lệ và vốn pháp định. Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty do pháp luật quy định đối với từng ngành, nghề. Trong đó, vốn điều lệ dành cho tất cả các ngành nghề không điều kiện, còn vốn pháp định là yêu cầu về vốn dành cho những ngành nghề có điều kiện như ngân hàng, BĐS… Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề không điều kiện thì chỉ cần khai vốn điều lệ với hạn mức tự do, Luật không quy định, nhưng phù hợp với quy mô ngành nghề. Còn với ngành có điều kiện, Luật sẽ quy định vốn pháp định cụ thể đối với từng ngành nghề.

Theo Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ – CP thì tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải có những điều kiện sau:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:

1) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định 76/2015/NĐ – CP;

2) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản nắm 2014: Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản nắm 2014, kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản và dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản.

Do đó, nếu doanh nghiệp kinh doanh về bất động sản, doanh nghiệp phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng. Nếu doanh nghiệp chỉ kinh doanh các dịch vụ bất động sản gồm dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản và dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản thì theo quy định tại Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ – CP, không có quy định điều kiện về vốn pháp định.

Về thủ tục đăng ký xác nhận mức vốn pháp định: Theo quy định tại  Điều 4 Nghị định 76/2015/NĐ – CP thì mức vốn pháp định quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định.

Trên đây là phần tư vấn của Văn phòng luật sư Quang Dũng và cộng sư. Nếu bạn còn có thắc mắc gì thãy liên hệ tới địa chỉ:
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG DŨNG VÀ CỘNG SỰ:
SỐ 8 CHỢ TRE – ĐÔNG NGÀN – TỪ SƠN – BẮC NINH
SĐT: 0983230137.